Αναγέννηση και Ουμανισμός

Αναγέννηση: Μια μεταβατική περίοδος

Η ευρωπαϊκή ιστορία διαιρείται σε τρεις βασικές ιστορικές περιόδους· το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και τη νεότερη εποχή. Η δυνατότητα μιας τέτοιας διαίρεσης της ιστορίας έγινε αντιληπτή το 15ο αιώνα, στην αυγή της νεότερης εποχής· ο Μεσαίωνας, αντίθετα, είχε υιοθετήσει έναν εντελώς διαφορετικό διαχωρισμό, που ήταν βασισμένος σε βιβλικές και θεολογικές αναφορές και υποτίθεται ότι στηριζόταν σε κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο δημιουργίας.

anagennisi Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι για τρεις αιώνες περίπου ζούσαν σε μια νέα εποχή, και, στην πραγματικότητα, η σύγχρονη έννοια της διαδοχής των εποχών εμφανίστηκε εκείνη την περίοδο περίπου.

Συνέχεια